Jak wiosna, to promocja z Quadralite!

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Jak wiosna, to promocja z Quadralite! („Strona Konkursowa”) organizowanym na stronie internetowej.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Quadralite.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Quadralite.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 10.04.2018 r. do dnia 10.05.2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).

 

II. Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

a) W Okresie Trwania Konkursu dokonają zakupu w sklepach stacjonarnych lub internetowych na terenie Polski produktu marki Quadralite z oferty urodzinowej oraz zachowają dowód zakupu (paragon lub faktura) jako warunek odbioru nagrody; dowód zakupu powinien być z daty nie wcześniej niż 10.04.2018 r. oraz nie później niż 10.05.2018 r.

b) Prześlą dowód zakupu lub fakturę z uwzglednieniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

 

III. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

5. Konkurs polega na przesłaniu dowodu zakupu produktów z kwietniowej oferty specjalnej marki na wskazany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy przy czym każde Zgłoszenie Konkursowe wymaga odrębnego dowodu zakupu potwierdzającego zakup produktu marki Quadralite. Jeden dowód zakupu uprawnia do jednego Zgłoszenia Konkursowego.

 

IV. Co można wygrać w Konkursie?

7. Nagrodą w Konkursie jest:

a) osoba która prześle dowód zakupu na wskazany adres mailowy, wygrywa wypożyczenie studia fotograficznego Quadralite Studio, którego właścicielem jest Quadralite, na czas 5 godzin. Wartość nagrody wynosi 375 zł netto;

8. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

 

V. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

9. Organizator ogłosi na Stronie Konkursowej Zwycięzce w terminie 48 godzin od zakończenia danego dnia trwania Konkursu.

10. Najpóźniej w terminie 14 dni od upływu danego dnia trwania Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez pocztę elektroniczną, informując o zwycięstwie.

11. Niezależnie od powyższego Organizator w informacji o zwycięstwie może poprosić laureatów Konkursu o okazanie oryginału dowodu zakupu produktu marki Quadralite. Okazanie dowodu zakupu jest warunkiem wydania nagrody.

12. Nagroda będzie możliwa do odebrania przez Zwycięzcę maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca Maja, tj. do 31.05.2018 r.

 

VI.Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

13. Uczestnicy zaakceptują treść Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym newsletter ’a drogą elektroniczną, chyba że są już subskrybentami newsletteru Quadralite.

 

VII. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

14. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.) (dalej „Ustawa”) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród oraz po wyrażeniu odrębnych zgód, w celach marketingowych i w celu wysyłki newsletter’a. Administratorem tych danych jest: Quadralite z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bonarka 11, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

VIII. Gdzie jest dostępny Regulamin?

15. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora http://quadralite.pl/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

 

Jesień w kolorach Quadralite

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Jesień w kolorach Quadralite". („Strona Konkursowa”) organizowanym na Facebook'u i platformie Instagram.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Quadralite.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Quadralite.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 15.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).

 

II. Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krjów Unii Europejskiej.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

 

III. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

5. Konkurs polega na przesłaniu wybranych przez uczestnika zdjęć, które przedstawiają jesienne kolory oraz klimat jesieni.

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo, ale może przesłać więcej niż jedno zdjęcie.

 

IV. Co można wygrać w Konkursie?

7. Nagrodą w Konkursie jest:

a) osoba, która zostanie wylosowana, wygrywa prezenty wybrane przez markę Quadralite;

8. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

 

V. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

9. Organizator ogłosi na Stronie Konkursowej Zwycięzce w terminie 24 godzin od zakończenia danego dnia trwania Konkursu.

10. Najpóźniej w terminie 14 dni od upływu danego dnia trwania Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez platformę Messenger, informując o zwycięstwie.

 

VI.Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

11. Uczestnicy zaakceptują treść Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym newsletter ’a drogą elektroniczną, chyba że są już subskrybentami newsletteru Quadralite.

 

VII. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

12. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.) (dalej „Ustawa”) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród oraz po wyrażeniu odrębnych zgód, w celach marketingowych i w celu wysyłki newsletter’a. Administratorem tych danych jest: Quadralite z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bonarka 11, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

VIII. Gdzie jest dostępny Regulamin?

13. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora http://quadralite.pl/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

 

Zamów newsletter!


 

Zapisując się do Newslettera, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu wysyłki newslettera, która obejmuje otrzymywanie informacji handlowych o najnowszych produktach i wydarzeniach marki Quadralite. Więcej o polityce prywatności.

Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK